Välkommen!

Sjöfruns samfällighet består av 76 radhus och fristående hus på Sjöfruvägen på Tomtebo i Umeå.

Är du nyinflyttad? Få koll på läget genom att läsa igenom vår checklista!

Förtroendevalda 2024

Ordförande

Ulrika Dahlbom Erlingsson, 129


Kassör

Fredrik Wernstedt, 39


Ordinarie ledamöter

Helena Moen, 141

Mikael Hjerm, 127

Jörn Schneede, 3


Ersättare

Anna Flatholm, 81

Ingela Johannesson, 101


Kontakta styrelsen

styrelsen@sjofrun.se

Valberedning

Joakim Lindquist, 119

Mathias Nilsson, 121


Kontakta valberedningen

valberedningen@sjofrun.se


Revisorer

Pernilla Öhrn, 89 A

Katarina Arén, 125

 

Revisorsuppleant

Jenni Vahlström, 145

Ekonomi & styrdokument

STÄMMOPROTOKOLL


Nedan hittar du protokoll från senaste föreningsstämman

STADGAR


Föreningens verksamhet regleras i stadgarna. Stadgarna är antagna på en stämma och det är också på stämman som stadgarna kan ändras.

ÅRSREDOVISNINGAR


Varje år sammanställs föreningens räkenskaper och förvaltning i en årsredovisning. Du kan ladda hem de senaste årens årsredovisningar här nedan.


Gräsklippning 2024

Här är årets schema så att vi tillsammans kan hjälpas åt att sköta de gemensamma ytorna runt lekplatserna.


En gräsklippare för ändmålet finns att tillgå i Undercentralen (UC). För att komma in krävs en nyckel. Den återfinns i ett nyckelskåp med kodlås som sitter på UC:s fasad. Koden kan komma att ändras. Se mejlutskick för aktuell kod under gräsklipparsäsongen.

Föreningens gräsklippare är eldriven. Se instruktion för handhavande i UC.


Hushållen ansvarar själva för ev. veckobyten.

TV & Bredband

Bredband

Vi har ett gruppavtal med Bredband2

på 1000/1000 mbit. Kostnaden för denna tjänst är inbakad i samfällighetsavgiften.


Du behöver själv ordna med en router som du ansluter till fiberkonvertern som finns installerad på väggen i din bostad.

TV

Vi har ett gruppavtal med Tele2/ComHem för grundutbud av TV-kanaler. Du behöver själv ordna med en digitalbox eller motsvarande för att ta emot signalen.


Kostnaden för denna tjänst är inbakad i samfällighetsavgiften.

Drift & felanmälan

Fjärrvärme

Varje hushåll ansvarar själv för sin fjärrvärme och har ett eget avtal med Umeå energi


Kontakta Umeå Energi


Bredband

Vid fel kontaktar du leverantören direkt.


Kontakta Bredband2


TV

Vid fel kontaktar du leverantören direkt.


Kontakta Tele2/ComHem

Snöröjning & vägar

Föreningen upphandlar varje år snöröjning samt reparation av vägarna på området. Upptäcker du skador eller brister kontaktar du styrelsen.


Parkeringar

Parkeringarna vid garagelängorna tillhör de fastigheter som är medlemmar i garagelängorna (G:A 3 & G:A 4) och får inte brukas av icke-medlemmar.

Checklista för nyinflyttade

1. Skicka in dina kontaktuppgifter till styrelsen@sjofrun.se. Om ni är två fastighetsägare rekommenderar vi att bådas uppgifter skickas in.

2. Ni kommer därefter få en inbjudan från Boappa som är föreningens primära kommunikationsväg.

3. Kontakta Riksbyggen och anmäl dig som ny fastighetsägare. Riksbyggen fakturerar samfällighetsavgiften.


4. Kontakta Umeå Energi som är nätägare och anmäl dig som ny fastighetsägare.

5. Kontakta Bredband 2 som sköter bredbandet (och äger den mediaomvandlare som finns monterad inne i ditt hus) och anmäl dig som ny fastighetsägare.